Lokalt företag som erbjuder tjänster med traktor och grävmaskin utifrån dina behov

Per Hagström, Gårdsjö

UTVALDA PROJEKT

Allt ifrån sladdning av väg till vatten och avlopp och lite till... 

Grusning av din väg

UTAN UNDERHÅLL KOLLAPSAR VÄGEN

Dikning av din väg

HÅLL VÄGKROPPEN TORR

Sladdning

SLIPP POTTHÅL MED KONTINUERING SLADDNING

Nytt avlopp

NÄR DITT AVLOPP ÄR UTDÖMT

Hur jobbar jag?

Kvalitet och kundnöjdhet är ledorden i verksamheten

DINA BEHOV STYR

Beskriv vad du vill uppnå och hur du vill att resultatet ska se ut, så beskriver jag hur det kan genomföras. Du får en offert på arbetet som du kan godkänna i lugn och ro.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Slamavskiljare.

Mark- och vägrör.

Dräneringsmaterial. 

Förmedling av bergkross.

Personaluthyrning med F-skatt.

DUKTIGA MEDARBETARE

Jag har ett brett kontaktnät med duktiga människor som jag anlitar vid större jobb.

VARFÖR LETA I ONÖDAN?